Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 listopada 2018

Konsekwencje zawarcia umowy o pracę z osobą nieposiadającą ustawowych wymagań

167

W jednostce samorządu terytorialnego na stanowisko kierownicze poprzedni dyrektor zatrudnił osobę, która nie posiadała odpowiednich kwalifikacji. Nie spełnia ona wymagań dotyczących stażu pracy i wykształcenia. Jakie konsekwencje powoduje to w zakresie stosunku pracy tej osoby?

ODPOWIEDŹ

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem jest ważna, ponieważ to na pracodawcy ciąży obowiązek sprawdzenia, czy kandydat do pracy spełnia wszystkie wymagania nakładane przez przepisy. Pracownik nie może jednak nadal być zatrudniony na tym stanowisku. Można przenieść go do innej pracy lub wypowiedzieć mu umowę o pracę.

UZASADNIENIE

Pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego wymaga spełnienia określonych warunków co do wykształcenia i stażu pracy. Przepisy wskazują również dokładnie liczbę lat pracy dopuszczającą do wykonywania pracy na tego rodzaju stanowiskach. Przepisy umożliwiają jednak pracodawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. posiadanie przez daną osobę szczególnych kwalifikacji czy szczególna wiedza danej osoby związana z pracą w danym wydziale) skrócenie okresu pracy zawodowej wymaganego na danym stanowisku. Możliwość ta dotyczy jedynie stażu pracy. Nie może to być także okres krótszy niż 2 lata w odniesieniu do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Pozostałe kryteria – przede wszystkim wykształcenie – muszą być bezwzględnie wypełnione.

WAŻNE: To do obowiązków pracodawcy należy zadbanie aby wymagania stawiane osobom zatrudnianym w samorządzie na stanowiskach kierowniczych zostały spełnione.

Pracownik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji bezprawnych działań pracodawcy w zakresie zatrudnienia, a takie konsekwencje powstałyby przy uznaniu nieważności umowy o p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę