Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym od października 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. W ciągu 2019 roku wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego. Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi za 2019 rok i jaki będzie przysługiwał za 2020 rok?
 

Odpowiedź


Jeżeli pracownik nabył prawo do urlopu za r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź