Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasi pracownicy otrzymują premie za wkład i wyniki pracy. Jeden z pracowników nie otrzymał premii i grozi nam, że wystąpi do sądu o wypłatę tej premii. Czy pracownik może wystąpić z żądaniem wypłaty takiej premii?

ODPOWIEDŹ

To zależy, czy wypłacana przez Państwa premia jest tzw. premią regulaminową (której warunki przyznawania i wypłaty zostały dokładnie określone np. w regulaminie), czy też jest premią tzw. uznaniową (czyli przyznawaną tylko i wyłącznie na podstawie swobodnej oceny pracodawcy). Premie tzw. regulaminowe mają charakter roszczeniowy, czyli pracownik może wystąpić z żądaniem wypłaty takiej premii. Natomiast, premie tzw. uznaniowe nie mają takiego charakteru.

UZASADNIENIE

Premia występuje jako dodatkowy składnik do wynagrodzenia o charakterze stałym wypłacanym okresowo w odstępach np. miesiąca czy kwartału. Może również być świadczeniem niestałym, kiedy uzyskanie premii zależy od spełnienia w danym okresie ściśle określonych warunków.

Fakt przyznawania pracownikom dodatkowego składnika do wynagrodzenia jakim jest premia, może zostać zapisany w różnych aktach. Najczęściej mamy do czynienia z zapisaniem przyznawania premii w regulaminie wynagradzania lub premiowania. O tym czy premia będzie miała charakter roszczeniowy (czyli czy pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy z żądaniem jej wypłaty) zależy jednak od warunków przyznawania premii zapisanych w przepisach wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy, np. regulaminie.

Dokładnie określone warunki przyznawania premii świadczą o tym, że mamy do czynienia z tzw. premią regulaminową.

Zasady przyznawania premii regulaminowej powinny być określane na tyle konkretnie, by mogły podlegać kontroli. Decyzja o przyznaniu premii nie zależy bowiem od swobodnego uznania pracodawcy, lecz od wypełnienia podlegających kontroli warunków określonych w regulaminie, a dotyczących zarówno prawa do premii, jak i jej wysokości. Przesłanki premiowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.