Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym

Artykuły | 11 czerwca 2019 |
181

Jedne z pracowników złożył wypowiedzenie o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Jako powód podał ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracodawcę, ale bez podania konkretów. Czy to jest dopuszczalne? Zakładam, że znalazł sobie już inna pracę i zależy mu na jak najszybszym rozwiązaniu umowy o pracę.

ODPOWIEDŹ


Nie, składając wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym pracownik musi podać konkretną przyczynę lub sposób w jaki pracodawca naruszył w ciężki sposób wobec niego swoje obowiązki.

UZASADNIENIE


Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest zarezerwowane dla szczególnych przypadków. Jako ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika można uznać, m.in. następujące zachowania: brak wypłaty wynagrodzenia lub jego nieterminowa wypłata, naruszenie przepisów bhp, naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy czy nieopłacanie składek na ZUS.

Jeśli pracownik złoży takie wypowiedzenie i zawrze w nim konkretny sposób, w jaki pracodawca dopuścił się względem niego ciężkiego naruszenia obowiązków i powód ten można zakwalifikować w ten sposób, wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie za okres wypowiedzenia.

W przypadku opisanym w pytaniu najkorzystniejszym dla obu stron byłoby rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W przypadku tej formy nie jest istotny powód zakończenie współpracy, a każda ze stron może zaproponować warunki rozwiązania umowy, wśród nich, np. skrócony okres wypowiedzenia. Nie oznacza to jednak, że muszą być one przyjęte. Jednak taki sposób daje obu stronom pole do negocjacji i wypracowanie rozwiązania korzystnego do wszystkich. 

Jeśli strony dojdą do porozumienia wówczas pracodawca na piśmie pracownika o zakończeniu umowy o pracę na podstawie porozumienia powinie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.