Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy pracodawca musi podwyższyć kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
129

Pracownik, mający zajęcie komornicze z wynagrodzenia za pracę, domaga się podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń. Twierdzi, że jego żona straciła etat wskutek redukcji zatrudnienia przeprowadzanych przez jej byłego pracodawcę z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej koronawirusem. Na utrzymaniu tego pracownika pozostaje zatem ona i dwójka dzieci w wieku szkolnym. Czy musimy spełnić jego żądanie, a jeśli tak, to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracodawca musi podwyższyć kwotę wolną od potrąceń o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu.

UZASADNIENIE

Obowiązek podwyższania kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (dalej: kwota wolna), o jakich mowa w art. 871 § 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.), został nałożony na pracodawców na mocy art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0). Przepis wszedł w życie 16 maja 2020 r. Jasne jest zatem, że w razie spełnienia po tej dacie warunków w nim wymienionych pracodawca musi podnieść kwotę wolną. Nie wiadomo jednak, jak długo ma ją stosować, ponieważ przepisy tarczy antykryzysowej 3.0 nie wskazują daty końcowej. 

WAŻNE: Podwyższenie kwoty wolnej powinno nastąpić, jeżeli z powodu działań podjętych w Polsce służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Według art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p. 

Te kwoty trzeba zwiększyć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, jeżeli z powodu działań antykoronawirusowych wynagrodzenie tego pracownika zostało obniżone lub...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.