Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

17 września 2017

Kiedy okres pracy w gospodarstwie rolnym można wliczyć do nagrody jubileuszowej

194

Mam 50 lat i jestem nauczycielką w szkole będącej państwową jednostką budżetową. Pracę w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców podjęłam od 25 stycznia 1982 roku. i wykonywałam ją do 15 października 1984 roku. W 1989 zawarłam związek małżeński, a mąż w drodze darowizny objął gospodarstwo rodziców w 1994 roku, a ja pomagałam mu w pracy. Pracę na roli łączyłam z nauką. Przez okres pracy i nauki mieszkałam w domu rodzinnym. Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym mogę zaliczyć do okresu pracy uprawniającej do nagrody jubileuszowej?

Odpowiedź

Tak, może Pani ubiegać się o zaliczenie obydwu okresów do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

UZASADNIENIe

Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze – przewiduje § 1 ust. 1 rozporządzenia z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. Takim odrębnym przepisem jest art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (dalej; ustawa z 20 lipca 1990 r.). Pozwala on zaliczać do stażu pracy:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

  • przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

  • przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w myśl przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Do sytuacji przedstawionej w pytaniu można zastosować ostatni z wymienionych punktów, jeśli Czytelniczka spełniała warunki stawiane domownikowi przez art. 6 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj.:

  • ukończyła 16 lat,

  • pozostawała z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkiwała na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

  • stale pracowała w tym gospodarstwie rolnym i nie była związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że dla zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po 16. roku życia do okresów ubezpieczenia bez znaczenia pozostaje fakt jednoczesnego uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, jeśli oczywiście z całokształtu okoliczności sprawy wynika, że nauka nie wykluczała możliwości stałej pracy w gospodarstwie rolnym (wyrok z 28 czerwca 1991 r., sygn. akt III AUr 23/91; OSA 1992/2/11). Ponieważ kontynuacja nauki nie przeszkadzała Pani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.