Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

8 października 2018

Kiedy można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia

165

Pracownik jest zatrudniony w firmie od 1 sierpnia 2017 r. i przebywa na zwolnieniu lekarskim już 182 dni. Wiemy, że będzie on ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny. Chcielibyśmy go zwolnić, jak możemy to zrobić? Czy po upływie 182 dni czy dopiero po upływie 3 miesięcy zasiłku?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

UZASADNIENIE

Pracodawca musi policzyć łączny okres pobierania wynagrodzenia, zasiłku chorobowego  i 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego i dopiero taki okres porównać z długością pozostawania na zwolnieniu lekarskim, by móc zwolnić pracownika bez wypowiedzenia. Sam fakt przebywania pracownika na zwolnieniu ponad 182 dni w roku nie oznacza automatycznie, że można go zwolnic bez wypowiedzenia. „ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wyk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę