Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 sierpnia 2018

Kiedy można przesunąć urlop pracownika samorządowego

189

W księgowości naszej jednostki zatrudniamy dwie osoby. Jedna z nich zaplanowała urlop na drugą połowę sierpnia. Dnia 5 sierpnia drugi pracownik tego działu miał poważny wypadek samochodowy, w efekcie otrzymał miesiąc zwolnienia. Liczymy się jednak z tym, że potrwa ono dłużej. W związku z tym nieszczęśliwym zdarzeniem chcielibyśmy cofnąć urlop drugiemu pracowników, ponieważ nie możemy dopuścić do sytuacji, że w dziale przez dwa tygodnie nie będzie żadnego pracownika. Nie mamy możliwości zatrudnić nikogo na zastępstwo w związku z okresem urlopowym. Czy w tych okolicznościach możemy cofnąć pracownikowi urlop?

ODPOWIEDŹ

Przesuwanie wcześniej zaplanowanych urlopów wypoczynkowych powinno następować w wyjątkowych sytuacjach. Bez wątpienia zaistniałą w jednostce sytuację można uznać za wyjątkową. Bez względu na to, czy z wnioskiem w tej sprawie występuje pracownik, czy następuje to z inicjatywy pracodawcy, ostateczną decyzję zawsze podejmuje pracodawca.

UZASADNIENIE

Pracodawca może z własnej inicjatywy przesunąć termin urlopu pracownika tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione jego szczególnymi potrzebami, a nieobecność pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 § 2 k.p.). I to on ocenia, czy przyczyny przesunięcia spełniają te warunki. Swoją decyzję musi jednak skonsultować z zakładową organizacją związkową, jeśli taka u niego funkcjonuje.

Pracodawca ma prawo przesunąć pracownikowi nie tylko cały, ale i część zaplanowanego urlopu. Jeśli jednak pracownik miał wykorzystać urlop w pełnym wymiarze, wówczas potrzebny jest jego wniosek. Następuje bowiem podział urlopu. To zaś oznacza, że jedna z części musi mieć co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 k.p.).

Kodeks pracy nie wprowadza limitu przesunięć zaplanowanego urlopu. Nie oznacza to jednak, że pracodawca, powołując się na swoje szczególne potrzeby, może to robić bez żadnych ograniczeń. Gdyby tak się zachowywał, mógłby się narazić na zarzut nadużycia prawa (art. 8 k.p.).

Jeśli z inicjatywy pracownika lub pracodawcy nastąpiło przesunięcie terminu urlopu, konieczne jest ustalenie nowego terminu wypoczynku pracownika. Termin ten powinien być uzgodniony między pracodawcą i pracownikiem. Tak wynika z § 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za c...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.