Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 czerwca 2018

Jeśli emeryt pracuje nie ma prawa do odprawy emerytalnej

0 511

Jeden z naszych pracowników nabył już prawo do emerytury. W dalszym ciągu jednak u nas zawodowo pracuje i deklaruje, że – przynajmniej dopóki zdrowie mu na to pozwoli – nie ma zamiaru przejść na emeryturę. Jednak zwrócił się do pracodawcy z żądaniem wypłacenia mu odprawy emerytalnej twierdząc, że nabył do niej prawo już w momencie nabycia uprawnień emerytalnych. Naszym zdaniem nie można jej wypłacić dopóki osoba ta pracuje to znaczy dopóki nie rozwiąże z pracodawcą stosunku pracy.

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Pracownik, który nabył co praw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.