Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 2018

Jakie informacje dodatkowe można zamieszczać w świadectwie pracy

0 798

Jeden z naszych pracowników dwa miesiące po wydaniu świadectwa pracy wystąpił z wnioskiem o wpisanie do niego informacji o poszczególnych składnikach wynagrodzenia wraz z podaniem ich wysokości. Czy miał do tego prawo? A jeśli tak, to czy jest jakiś termin, który ogranicza czas, w jakim pracownik powinien to robić?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownik miał prawo wystosowa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź