Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 stycznia 2018

Jaki może być zakres kontroli przeprowadzanej przez ZUS

191

Czy zakres kontroli z ZUS może, oprócz sposobu naliczania składek, obejmować kontrole badan lekarskich i szkoleń BHP. Ile lat wstecz może objąć kontrola?

ODPOWIEDŹ

Nie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie posiada takich uprawnień. Organem, który został powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy a w szczególności profilaktycznej ochronie zdrowia i zasad bhp jest Państwowa Inspekcja Pracy na podstawie ustawa z 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: ustawa o PIP), której kontrolerom nadano uprawnienia do przeprowadzania kontroli w tym zakresie.

UZASADNIENIE

Jednym z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy zgodnie z art 10 ustawy o PIP jest nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

Celem kontroli, której podlegają pracodawcy jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. Kontrole przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy.

Najczęściej kontrole przeprowadzane w zakładach pracy odbywają się na podstawie skargi złożonej przez pracownika...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.