Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 kwietnia 2018

Jaki etat musi mieć nauczyciel, który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia

168

Nauczyciel jest w tej chwili zatrudniony w naszej placówce na 3/4 etatu. Zgłosił chęć skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy możemy go udzielić?

ODPOWIEDŹ

Nie, urlopu dla poratowania zdrowia udziela się nauczycielowi, który w momencie składania wniosku o ten urlop jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć. Umowa z nim musi być zawarta na czas nieokreślony.

UZASADNIENIE

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych znowelizowała między innymi i art. 73 Karty Nauczyciela określający zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Dlatego od nowego roku z przywileju tego może skorzystać nauczyciel, który:

  • chce przeprowadzić zalecone leczenie choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, 

  • ma zamiar udać się na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

W pierwszym przypadku uprawnienie to przysługuje o ile orzeknie tak lekarz medycyny pracy wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę. W drugim przypadku potrzebne będzie potwierdzone skierowanie do sanatorium albo rehabilitację a urlop ten przysługiwać będzie na czas określony w tym dokumencie.

Po nowemu zdefiniowano 7-letni okres zatrudnienia w szkole będący warunkiem do nabycia uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia. Powinien on być nieprzerwany.

Teraz uznaje się, że tak jest jeśli nauczyciel między odejściem z jednej a podjęciem pracy w drugiej szkole ma przerwę nie dłuższą niż 3 miesiące liczone od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia w tej samej bądź innej szkole.

Od 1 stycznia 2018 r. nie ma też wymogu, żeby nauczyciel nieprzerwanie przez 7 lat procował w peł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.