Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

30 września 2018

Jak ustalić podstawę zasiłku gdy w miesiącu była nieobecność nieusprawiedliwiona

186

Jeden z naszych pracowników zachorował w sierpniu. W grudniu 2017 roku był nieobecny w pracy przez 2 dni, których nie usprawiedliwił. W związku z czym za ten miesiąc otrzymał odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie. W tym samym miesiącu był też na zwolnieniu lekarskim 3 dni i otrzymał zasiłek. Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową 18,50 zł i otrzymuje miesięczną premię regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Jak ustalić mu wynagrodzenie za grudzień przyjmowane do podstawy wynagrodzenia chorobowego za sierpień 2018 r. Premia za grudzień wyniosła 414,40 zł.

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie za grudzień 2017 r. należy uzupełnić, ale tylko o dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

UZASADNIENIE

Generalnie, podstawę zasiłkową ustala się z okresu 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Jeśli w którymś z tych miesięcy pracownik nie uzyskał pełnego wynagrodzenia wskutek nieprzepracowania części miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, najpierw należy sprawdzić jaką część miesiąca przepracował. Przy obliczaniu podstawy wymiaru:

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy,

  • przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Jeśli więc z ustaleń wynika, że dany miesiąc należy uwzględnić w rozrachunku, to uzupełnienia dokonuje się tylko o dni absencji usprawiedliwionej. Natomiast w razie nieuzyskania wynagrodzenia za cześć miesiąca z przyczyn nieusprawiedliwionych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie osiągnięte w tym miesiącu, bez uzupełniania jego wysokości za dni nieobecności w pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.