Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

30 września 2018

Jak ustalić podstawę zasiłku gdy w miesiącu była nieobecność nieusprawiedliwiona

0 880

Jeden z naszych pracowników zachorował w sierpniu. W grudniu 2017 roku był nieobecny w pracy przez 2 dni, których nie usprawiedliwił. W związku z czym za ten miesiąc otrzymał odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie. W tym samym miesiącu był też na zwolnieniu lekarskim 3 dni i otrzymał zasiłek. Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową 18,50 zł i otrzymuje miesięczną premię regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Jak ustalić mu wynagrodzenie za grudzień przyjmowane do podstawy wynagrodzenia chorobowego za sierpień 2018 r. Premia za grudzień wyniosła 414,40 zł.

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź