Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 czerwca 2018

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla krótko pracującego zleceniobiorcy

178

Mamy zleceniobiorcę, który podjął współpracę od 9 maja 2018 r. Do końca kwietnia br. był zatrudniony jako pracownik w innej firmie. Otrzymuje wynagrodzenie godzinowe minimalne. Zachorował w czerwcu, zwolnienie lekarskie wystawione na okres od 4 do 8. Jak obliczyć zasiłek chorobowy (został od razu zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego)?

ODPOWIEDŹ

W tym przypadku podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi uzupełnione wynagrodzenie za czerwiec, po odliczeniu części składkowej 13,71%.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy, podstawę stanowi wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące tego ubezpieczenia. A jeśli niezdolność do pracy takiej osoby powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego oraz okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po okresie nie dłuższym niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przychód ubezpieczonego podlega uzupełnieniu.

Przyjmuje się przychód ubezpieczonego za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej kwoty, od której zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, gdyby - w tym przypadku zleceniobiorca - podlegał temu ubezpieczeniu przez pełny miesiąc kalendarzowy.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się kwoty stanowiące podstawę wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.