Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 lutego 2018

Jak udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego bez błędów

209

Mamy dylemat związany z nauczycielskim urlopem uzupełniającym. Nauczyciel pójdzie za jakiś czas na przeszkolenie wojskowe. Czy po powrocie z armii możemy mu udzielić urlopu uzupełniającego w wakacje? Byłoby też dobrze gdyby podzielić go na części, z których najdłuższa miałaby 3 tygodnie. Czy możemy tak zrobić?

ODPOWIEDŹ

Urlopu uzupełniającego nie wolno udzielać w czasie innego urlopu (w opisywanym przypadku w czasie wakacji). Naruszenie prawa stanowi też podzielenie tego urlopu w taki sposób, że nie zapewnia się nauczycielowi przynajmniej jednej części, która trwa 4 tygodnie.

UZASADNIENIE

Karta Nauczyciela w art. 66 ust.1 stanowi, że w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Choć nie ma na to wyraźnie sformułowanych przepisów to naszym zdaniem za nadużycie prawa traktować należy sytuację, w której urlop uzupełniający miałby być udzielony w trakcie ferii albo wakacji.

Gdyby tak się stało mielibyśmy do czynienia z absurdalną sytuacją, w której zaległy urlop wypoczynkowy byłby wykorzystywany w trakcie... urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca stosujący takie rozwiązanie naraża się na odpowiedzialność karną przewidzianą w prawie pracy a dotyczącą udzielania urlopu w naturze. Urlop uzupełniający w czasie ferii albo wakacji nie daje bowiem nauczycielowi prawa do skorzys...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.