Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 marca 2018

Jak rozliczyć pracownika niepełnoetatowego w razie choroby

162

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/4 etatu, ma wynagrodzenie w wysokości 588 zł brutto miesięcznie. Pracuje 8 godzin na dzień. W styczniu pracował od 3 stycznia 2018 roku do 9 stycznia 2018 roku (42 godz.), oraz chorował. Dostarczył zwolnienie lekarskie za okres od 26 stycznia 2018 roku do 31stycznia 2018 roku. Czy wynagrodzenie powinno być pomniejszone za czas zwolnienia lekarskiego i pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za czas choroby czy powinien otrzymać zgodnie z umową o pracę wynagrodzenie w kwocie 588 zł oraz wynagrodzenie za czas choroby?

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za 6 dni stycznia oraz wynagrodzenie za pracę w pełnej wysokości, skoro przepracował zgodnie ze swoim wymiarem czasu pracy wszystkie dni, a zwolnienie lekarskie objęło dni dla niego wolne od pracy.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy. Przysługuje ono w tych samych przypadkach, w których należny jest zasiłek chorobowy czyli w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Nie ma znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy i jakie dni obejmuje zwolnienie lekarskie. Nawet jeśli są one wolne od pracy zgodnie z rozkładem pracy, to wynagrodzenie chorobowe przysługuje.

Z kolei wynagrodzenie, zgodnie z kodeksem pracy, przysługuje za pracę wykonaną. Pracownik jes...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę