Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 marca 2018

Jak rozliczyć miesiąc, podczas którego pracownik chorował

200

Pracownik zarabiający najniższą krajową 2100 zł, był na zwolnieniu lekarskim od 21 stycznia do 10 lutego, w tym 3 dni w szpitalu. Jak należy rozliczyć wynagrodzenie za styczeń i luty?

ODPOWIEDŹ

Za styczeń pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przepracowaną część oraz wynagrodzenie chorobowe, w wysokości odpowiednio 1330 zł i 531,52 zł. Podobnie będzie z rozliczeniem za luty, o ile pracownik nie ukończył jeszcze 50. roku życia. Wówczas przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 483,20 zł, a za pracę - 1400 zł.

UZASADNIENIE

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Korzystając z tego wzoru, za styczeń wynagrodzenie wynosi 1 330 zł:

2100 zł : 30 = 70 zł

70 zł x 11 dni choroby w styczniu = 770 zł

2100 zł - 770 zł = 1 330 zł.

a za luty 1 400 zł:

70 zł x 10 zł = 700 zł

2100 zł - 700 zł = 1400 zł

Z kolei za okres choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe za łącznie 33 dni niezdolności w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - przez łącznie 14 dni. Wynagrodzenie chorobowe wynosi generalnie 80% podstawy wymiaru, nawet za okres pobytu w szpitalu. Zatem, p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.