Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 marca 2018

Jak prawidłowo wyznaczyć podstawę zasiłku przy krótszym zatrudnieniu

169

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wieku 38 lat chorował: od 19.11.2017 roku - 10.01.2018 roku, przy czym w okresie od 19.11.2017 roku do 21.12.2017 roku wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe a za okres 22.12.2017 roku - 10.01.2018 roku - zasiłek chorobowy. Czy w roku 2018 r., za okres 01.01.2018-10.01.2018 r. prawidłowo został naliczony zasiłek chorobowy?Inny pracownik, w wieku 58 lat, zatrudniony na umowę o pracę od dnia 02.10.2017 roku do 30.09.2018 roku, ze stawką miesięczną 2352 zł brutto, wcześniej pracował na umowę zlecenie od 01.01.2017 roku do 29.09.2017 roku (podlegał ubezpieczeniom społecznym oraz dobrowolnemu chorobowemu). Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim od 03.01.2018 do 06.01.2018 r. W październiku 2017 roku przysługiwało wynagrodzenie 2.016 zł brutto, pomniejszone o urlop bezpłatny. Za pozostałe miesiące - listopad, grudzień kwota wynosiła po 2.352 zł. Do wyliczenia wynagrodzenia za czas choroby 80% oraz zasiłku chorobowego 80% przyjęto podstawę: 6.088,63 zł/3=2029,54 zł, zasiłek dzienny 54,12 zł. (tj. 2.352 złx3 miesiące = 7056 zł - 13,71% = 6088,63 zł/3 = 2029,54 zł; zasiłek dzienny 54,12 zł). Czy prawidłowo zostało wyliczone wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy?

Odpowiedź

W pierwszym przypadku, świadczenia chorobowe zostały ustalone prawidłowo. W drugim również wyliczenie jest bezbłędne.

UZASADNIENIe

Ad.1

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do okresu 33 dni (lub odpowiednio 14 dni) choroby wlicza się poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, bez względu na ewentualne przerwy między nimi czy liczbę nawiązanych w ciągu roku stosunków pracy przez ubezpieczonego.

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego począwszy od 34. dnia (lub odpowiednio 15. dnia) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, od 1 stycznia pracownikowi przysługuje nadal zasiłek chorobowy za cały okres tej nieprzerwanej niezdolności do pracy (pkt 6 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej). Oznacza to, że za okres od 19 listopada do 21 grudnia 2017 r. (o ile była to pierwsza niezdolność w ubiegłym roku) pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe z funduszy pracodawcy na podstawie art. 92 k.p. Natomiast za okres od 22 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. przysługiwał zasiłek chorobowy.

Jeżeli pracownik znowu zachoruje, to będzie mu przysługiwało wynagrodzenie chorobowe za łącznie 33 dni choroby, gdyż dopiero po zakończeniu nieprzerwanej niezdolności płatnej zasiłkiem, otworzył się nowy limit na 2018 r.

Ad. 2

Pracownik został zatrudniony od 2 października 2017 r. a więc od pierwszego roboczego dnia tego miesiąca. Jest to więc pełny miesiąc ubezpieczenia chorobowego. Pracownik zachorował w styczniu 2018 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za 4 dni należy więc ustalić z okre...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę