Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 marca 2018

Jak prawidłowo wyznaczyć podstawę zasiłku przy krótszym zatrudnieniu

0 841

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wieku 38 lat chorował: od 19.11.2017 roku - 10.01.2018 roku, przy czym w okresie od 19.11.2017 roku do 21.12.2017 roku wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe a za okres 22.12.2017 roku - 10.01.2018 roku - zasiłek chorobowy. Czy w roku 2018 r., za okres 01.01.2018-10.01.2018 r. prawidłowo został naliczony zasiłek chorobowy?Inny pracownik, w wieku 58 lat, zatrudniony na umowę o pracę od dnia 02.10.2017 roku do 30.09.2018 roku, ze stawką miesięczną 2352 zł brutto, wcześniej pracował na umowę zlecenie od 01.01.2017 roku do 29.09.2017 roku (podlegał ubezpieczeniom społecznym oraz dobrowolnemu chorobowemu). Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim od 03.01.2018 do 06.01.2018 r. W październiku 2017 roku przysługiwało wynagrodzenie 2.016 zł brutto, pomniejszone o urlop bezpłatny. Za pozostałe miesiące - listopad, grudzień kwota wynosiła po 2.352 zł. Do wyliczenia wynagrodzenia za czas choroby 80% oraz zasiłku chorobowego 80% przyjęto podstawę: 6.088,63 zł/3=2029,54 zł, zasiłek dzienny 54,12 zł. (tj. 2.352 złx3 miesiące = 7056 zł - 13,71% = 6088,63 zł/3 = 2029,54 zł; zasiłek dzienny 54,12 zł). Czy prawidłowo zostało wyliczone wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy?

Odpowiedź

W pierwszym przypadku, świadc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź