Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 marca 2018

Jak policzyć kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowców

210

Mamy pracownika zatrudnionego na pół etatu. W jaki sposób wyliczyć jaka jest u niego kwota wolna od potrąceń komorniczych. Czy najpierw od jego wypłaty powinna odjąć należności dla ZUS i urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

W opisywanym przypadku w pierwszej kolejności należy obliczyć wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę uwzględniając niepełny wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego. Dopiero po tych ustaleniach wolno odliczyć obciążenia związane z ubezpieczeniami społecznymi i należnościami podatkowymi.

UZASADNIENIE

Sposób ustalania ile wynosi kwota wolna od potrąceń w przypadku osoby zatrudnionej na niepełnym etacie nie jest precyzyjnie określony w kodeksie pracy.

Ten akt prawny mówi jedynie, że zmniejsza się kwoty wolne od potrąceń proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tych pracowników. Stosuje się w tym przypadku procedurę, zgodnie z którą najpierw oblicza się minimalne wynagrodzenie brutto uwzględniając proporcję etatu, a dopiero później odejmuje się od niego obciążenia publiczno-prawne.

Taki sposób postępowania sugeruje pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r. (sygnatura: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP). GIP stwierdza w nim, że: „Stosownie do art. 871 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, wysokość kwoty wynagrodzenia za pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.