Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 stycznia 2018

Jak obliczyć wysokość zasiłku za okres urlopu ojcowskiego

212

Pracownik złożył wniosek o tydzień urlopu ojcowskiego na 1,5 roczne dziecko. Czy może podzielić ten urlop czy musi od razu skorzystać z dwóch tygodni? Jak obliczyć zasiłek za czas urlopu, jeżeli ostatnio pracownik przebywał na zasiłku opiekuńczym na starsze, chore dziecko? Czy podstawa zostaje taka sama jak dla zasiłku innego rodzaju?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownik może podzielić urlop ojcowski wybierając go w cyklach tygodniowych. Podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie należy ustalać ponownie, lecz przyjąć tę od której ustalono zasiłek opiekuńczy.

UZASADNIENIE

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Udziela się go na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru, przy czym podstawę wymiaru tego zasiłku, przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.