Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 listopada 2018

Jak należy zakwalifikować wypadek podczas dyżuru pracownika

177

Prowadzę firmę spedycyjną, pracownice zajmujące się logistyką często pełnią dyżury pracownicze. Wynika to z konieczności przebywania w ciągłym kontakcie z kierowcami, na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji. Jedna z pracownic podczas pełnienia takiego dyżuru siadając na krześle podczas służbowej rozmowy telefonicznej z jednym z kierowców tak niefortunnie upadła, że złamała kość ogonową. Czy to jest wypadek przy pracy? Jak powinien zachować się pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli podczas pełnienia dyżuru pracownik ulegnie wypadkowi, pracodawca powinien przyjąć zgłoszenie od poszkodowanego i powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenie, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy.

UZASADNIENIE

Pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do pełnienia dyżuru, czyli do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę. Dyżur może odbywać się w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, w tym także w domu. W każdym momencie trwania dyżuru pracownik może zostać wezwany do wykonywania powierzonych mu zadań.

Pracownik powinien zgłosić pracodawcy każdy wypadek, któremu uległ podczas pełnienia dyżuru pracowniczego. Pracodawca ma obowiązek przyjąć zgłoszenie i powołać zespół powypadkowy.

WAŻNE: Każdy wypadek, który nastąpił podczas dyżuru, wymaga od zespołu powypadkowego indywidualnego podejścia i rzetelnego ustalenia, czy wypełnione zostały przesłanki pozwalające uznać to zdarzenie za wypadek przy pracy, a w szczególności, czy miał on związek z pracą.

Jeśli wypadek wydarzył się w czasie pełnienia przez pracownika dyżuru, należy przede wszystkim ustalić, czy zdarzenie to miało związek z pracą (przy czym związek ten jest szeroko pojmowany jako związek czasowy, miejscowy lub funkcjonalny). Związek zdarzenia z pracą oznacza, że wypadek nastąpił w czasie i miejscu wykonywania pracy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.