Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 kwietnia 2018

Jak liczyć okresy zatrudnienia w celu ustalenia okresu wypowiedzenia

179

Pracownik był zatrudniony w firmie od 2 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2014 roku na umowę na czas nieokreślony. Powrócił znowu do tej firmy 1 sierpnia 2016 roku i ma umowę na czas określony do 31 lipca 2018 r. Jaki będzie okres wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

UZASADNIENIE

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa wyżej, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231(przejęcie zakładu lub jego części przez innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Do okresu zatrudnienia, od długości którego zależy okres wypowiedzenia wlicza się również wszystkie poprzednie stosunki pracy nawiązane z tym samym pracodawcą. Jeżeli więc przyjdzie ustalić okres wypowiedzenia bieżącej umowy, to z uwzględnieniem poprzednich, zamkni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.