Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

30 września 2018

Ile odzieży roboczej dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat

152

Prowadzę myjnie i warsztat samochodowy. Część pracowników zatrudniam na cały etat, a do listopada zamierzam przyjąć kolejnych ale już jedynie na pól albo 1/4 etatu. Pracownicy zatrudnieni w myjni na pełen etat otrzymują w ciągu roku 4 kombinezony i dwie pary butów, mechanicy 2 kombinezony i dwie pary butów. Czy pracownikom zatrudnionym na części etatu mogę wydać mniej odzieży roboczej?

ODPOWIEDŹ

Pracownikom zatrudnianym na część etatu należy wydać tyle samo odzieży roboczej ile tym zatrudnionym na pełen etat wydłużają okres jej użytkowania ze względu na rzadsze z niej korzystanie. Pracownikom takim nie można przydzielać odpowiednio mniej odzieży i obuwia roboczego.

ODPOWIEDŹ

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikom odzież i obuwie roboczego spełniającego wymagania określone w Polskich Normach. Odzież ochronna od pracodawcy przysługuje pracownikom w następujących przypadkach:

jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.

Przydzielanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego nie powinno być jednak uzależnione od wymiaru czasu pracy, w jakim jest zatrudniony dany pracownik.

WAŻNE: Dopuszczenie pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy jest zabronione.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wydanie pracownikom pracującym na niepełny etat tylko jednego kompletu odzieży roboczej może uniemożliwić albo znacznie utrudnić im odpowiednio częste pranie, odkażanie, odpylanie, konserwację lub naprawę. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której odzież uległa zniszczeniu w praniu. Dlatego w sytuacji pracowników niepełnoetatowych wyjściem jest wydłużenie okresów używalności odzieży i obuwia, w okresie na który są przeznaczone.

Przydzielanie odzieży i obuwia roboczego powinno odbywać się po przeprowadzeniu konsultac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę