Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik jest zatrudniony na ¼ etatu. Jednak ze względu na ostatni wzrost zamówień większość pracowników pracowała dłużej. Pracownik ten zażądał wypłacenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Czy musze je zapłacić temu pracownikowi, skoro w umowie o pracę nie ma o tym mowy. 

Odpowiedź 

Jeśli w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy nie określono godzin ponadwymiarowych, to pracownik nie może żądać zapłaty za nadgodziny nadliczbowe, chyba że pracował.

Uzasadnienie 

W myśl art. 151 Kodeksu pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  •  szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jednak to rozwiązanie dotyczy osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasie pracy, ponieważ gdy pracownik jest zatrudniony tylko na część etatu, to wówczas w umowie należy określić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. 

Brak określenia liczby godzin ponadnormatywnych powoduje, że pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, chyba że czas wykonywania pracy przekracza normy dla pe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.