Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasi pracownicy pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin, od września 2018 r. w soboty i niedziele pełnione będą dyżury w domu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jak rozliczyć te godziny dyżurów pracowników, Kodeks pracy mówi, że przysługuje czas wolny, którego wymiar odpowiada długości dyżuru. Czy w soboty i niedzielę to też ma zastosowanie?

ODPOWIEDŹ

Nie, za czas dyżuru pełnionego w domu nie przysługuje ani czas wolny, ani wynagrodzenie. W przypadku, gdy pracownik podczas takiego dyżuru będzie zmuszony wykonywać pracę w sobotę czy niedzielę (czyli dni dla niego wolne od pracy), praca taka powinna być rekompensowana w pierwszej kolejności dniami wolnymi.

UZASADNIENIE

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Takie pozostawanie w gotowości nazywamy właśnie dyżurem. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy (art. 1515 kp).

Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. W razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego, za dyżur (z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu) przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

W przypadku pełnienia dyżuru w domu pracownik nie ma prawa do żadnych świadczeń z tego tytułu, chyba że układ zbiorowy p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.