Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 czerwca 2018

Do jakiej wysokości zwolnione jest świadczenie urlopowe dla pracownika niepełnosprawnego

0 780

Zatrudniamy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na 1/2 etatu. Nie mamy utworzonego ZFŚS, więc płacimy świadczenia urlopowe. W jakiej wysokości obowiązuje to świadczenie, aby było wyłączone z podstawy do składek na ZUS - w wysokości połowy odpisu podstawowego, ale ze zwiększeniem o 6,25% czy bez tego zwiększenia?

ODPOWIEDź

W 2018 r. ś...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź