Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

2 września 2018

Czy zawsze podstawa wymiaru zasiłku musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę

197

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1900 zł miesięcznie oraz 100 zł dodatku stażowego i 100 zł premii. Dodatek nie jest zmniejszany za okresy choroby, a premia – tak. Pracownik zachorował w lipcu. Ile wyniesie u niego podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Nadmieniam, że wcześniej nie chorował. Czy podstawa musi być podniesiona do minimalnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Nie, podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie musi odpowiadać w tym przypadku kwocie 1812,09 zł. Podstawa wynosi 1725,80 zł.

UZASADNIENIE

Zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego odnoszą się również do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Oznacza to, że podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby - analogicznie jak podstawa zasiłkowa - z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Zasada ta nie ma zastosowania do ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie stosuje się przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (np. pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego).

W okresie od 1 stycznia 2018 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pełnym etacie, nie może być niższa od kwoty 1812,09 zł (2100 zł - 13,71%). U pracownika zatrudnionego np. na 1/2 wymiaru nie może być z kolei niższa niż 906,05 zł (1812,09 zł x 1/2).

Jeżeli na wynagrodzenie pracownika składa się kilka pozycji np. dodatki, premie, to podstawa wymiaru wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu 13,71%.

Tym samym, jeśli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.