Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

Czy zatrudnionych cudzoziemców można wysłać do pracy za granicę

144

Zatrudniam Ukraińców, z ważną wizą i pozwoleniem na pracę w Polsce - mam firmę budowlaną. Mam teraz zlecenie na wykonanie prac na terenie Francji - czy mogę ich zabrać tam, płacić „diety zagraniczne” i mogą pracować w mojej firmie w delegacji na terytorium Francji?

ODPOWIEDŹ

Można wysłać pracowników - cudzoziemców do pracy za granicę w ramach oddelegowania, a nie podróży służbowej. A to oznacza, że pracownikom oddelegowanym nie wypłaca się diet.

UZASADNIENIE

Należy rozróżnić podróż służbową od oddelegowania. Są to bowiem dwie różne instytucje, rozliczane na odmiennych zasadach. Przyjmuje się, że wysłanie do pracy za granicę ma miejsce, gdy pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, zmienia mu na określony czas miejsce wykonywania pracy, na to, w którym firma pracodawcy realizuje swoją działalność np. na podstawie zawartego kontraktu.

Oznacza to, że pracownik jedzie za granicę, by wykonywać swoją pracę będącą przedmiotem umowy. Natomiast podróż służbowa ma charakter incydentalny, tymczasowy i zwykle krótkotrwały. Elementem przesądzającym jest to, czy pracownik ma do wykonania zadanie w podróży służbowej (art. 775 § 1 k.p.), która w wachlarzu jego obowiązków stanowi zjawisko nietypowe, okazjonalne, czy też wykonuje pracę przez niekrótki czas w innym miejscu (nawet za granicą) niż zapisane w umowie o pracę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu III wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, z 8 kwietnia 2013 r., Sygn. akt III AUa 1498/12). Pracownikowi, który nie jest w podróży służbowej nie przysługują należności z tego tytułu jak m.in. diety.

Legalna praca w Polsce jako państwie członkowskim UE daje możliwość oddelegowania cudzoziemca z państwa trzeciego do innego państwa UE w celu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy państwa wysyłającego. Trzeba również pamiętać, aby nie wysyłać pracownika za granicę do wykonywania innej pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę