Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

2 września 2018

Czy w razie likwidacji jednostki budżetowej środki ZFŚS przechodzą do następnej jednostki

319

Pracownicy likwidowanej jednostki budżetowej przechodzą do innej jednostki na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Jak rozliczyć zakładowy fundusz socjalny w likwidowanej jednostce? Czy trzeba dokonać korekty tego odpisu na dzień likwidacji? Czy i jeśli tak to w jakiej wysokości środki tego funduszu przekazać do jednostki przejmującej pracowników.

ODPOWIEDŹ

W razie przejścia zakładu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), środki pieniężne, należności i zobowiązania funduszu pracodawcy przekazującego przejmuje fundusz pracodawcy przejmującego. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS) nie określa trybu przekazania środków funduszu do nowego pracodawcy ani nie wspomina o konieczności dokonania korekty w razie przejścia zakładu pracy.

UZASADNIENIE

W takiej sytuacji zostaje zachowana ciągłość funkcjonowania ZFŚS. Wprawdzie wskazana regulacja mówi jedynie o pracodawcy zobowiązanym do tworzenia funduszu, jednak jej cel wyraźnie wskazuje, że chodzi o te wszystkie sytuacje, gdy u nowego pracodawcy ZFŚS po prostu istnieje – i to niezależnie od tego, czy na pracodawcy ciążył obowiązek jego utworzenia, czy też sam podjął decyzję w tym zakresie.

Działający u pracodawcy przejmującego ZFŚS zostanie powiększony przez pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę