Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W zbliżających się wyborach samorządowych obecny sekretarz gminy planuje wystartować. Czy w sytuacji jego wygranej musimy zatrudnić inna osobę czy można tylko powierzyć obowiązki sekretarza innemu pracownika gminy na czas pełnienia funkcji wójta? Czy sekretarz gminy po wygaśnięciu mandatu może powrócić na dotychczasowe stanowisko?

ODPOWIEDŹ

Sekretarz gminy może startować w wyborach, a w przypadku jego wygranej może złożyć wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji z wyboru. Prze ten okres gmina musi zatrudnić inną osobę na stanowisko sekretarza, bowiem z mocy ustawy nie ma możliwości by funkcję sekretarza gminy pełniła inna osoba na zasadzie powierzenia obowiązków. Po powrocie z urlopu bezpłatnego były wójt nie ma jednak gwarancji, ze wróci na stanowisko sekretarza gminy.

UZASADNIENIE

Oczywistym jest, że nie istniej możliwości łączenia funkcji wójta i sekretarza gminy, ponieważ sekretarz jest podwładnym wójta gminy. W myśl art. 174 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego, a okresu tego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przepisach jednak nie znajdziemy wskazania dla jakich powodów może być on udzielony pracownikowi, dlatego takim powodem może być wybór wnioskodawcy na wójta gminy.

WAŻNE: Jednak prawo nie gwarantuje takiej osobie powrotu po urlopie bezpłatnym na dotychczasowe stanowisko. Wynika to wprost z treści art. 74 k.p., zgodnie z którym pracownik pozostający w związ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.