Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 marca 2018

Czy regulamin pracy powinien zawierać zapisy o ruchomym czasie pracy

170

Firma chce wprowadzić ruchomy czas pracy. Zastanawiamy się czy mamy obowiązek informację o przyjęciu tego systemu wprowadzić także do regulaminu pracy. Wolelibyśmy tego uniknąć bo pozwoli to ograniczyć formalności związane z wprowadzeniem zmian w rozliczaniu czasu pracy.

ODPOWIEDŹ

Nie ma nakazu umieszczania zapisu o ruchomym czasie pracy w regulaminie pracy. Ale nie ma też zakazu publikowania tam takich informacji.

UZASADNIENE

Kodeks pracy w art. 150 przewiduje dwa tryby wprowadzenia ruchomej organizacji czasu pracy. Zgodnie z pierwszym ruchomy rozkład czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść tego dokumentu z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. Jeżeli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe ruchomy czas pracy wprowadza się w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Drugi tryb przewiduje wprowadzenie tej możliwości rozliczania czasu pracy na indywidualny pisemny wniosek złożony przez pracownika.

WAŻNE: Żaden przepis nie wymaga...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę