Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 marca 2018

Czy przeniesienie pracownika korpusu cywilnego na stanowisko wymagające niższych kwalifikacji jest zgodne z prawem

180

Jesteśmy urzędem skarbowym, w którym o tej porze roku nie ogromny napływ zeznań podatkowych. W związku z tym naczelnik postanowił przenieś jednego z pracowników – członka służby cywilnej do innego wydziału, który zajmuje się wprowadzaniem zeznań podatkowych do systemu informatycznego. Do tej pory pracownik ten zajmowała się kontrola podatkową w zakresie podatku dochodowego. Czy takie przesuniecie nie spowoduje naruszenie ustawy o służbie cywilnej?

ODPOWIEDŹ

Jeśli przesunięcie pracownika z kontroli podatkowej od wydziału wprowadzania danych, skutkować będzie w konsekwencji, że pracownik będzie wykonywał pracę wymagającą niższych kwalifikacji niż przez niego posiadane, wówczas będziemy mieć do czynienia z naruszeniem ustawy o służbie cywilnej. Takie przesunięcie będzie niezgodny z prawem, a w konsekwencji pracownik będzie mógł skierować pozew do sądu pracy i wygrać.

UZASADNIENIE

W myśl art. 62 ustawy o służbie cywilnej jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny urzędu może w każdym czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe. 

Przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie do innej miejscowości nie można dokonać bez zgody urzędnika służby cywilnej - kobiety w ciąży lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu.

Nie można także dokonać takiego przeniesienia, w przypadku gdy stoją temu na przeszkodzie szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika. Z zacytowanego przepisu wprost nie wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.