Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 lipca 2018

Czy przedsiębiorca współpracujący z byłym pracodawcą ma prawo do opłacania niższych składek

205

Od niedawna prowadzę pierwszą swoją działalność gospodarczą. Wcześniej pracowałem na podstawie umowy o pracę. Zamierzam podjąć współpracę ze spółką prawa handlowego, która przejęła spółkę, w której byłem uprzednio zatrudniony. Będę wykonywał dla niej zarówno te same jak i inne usługi, które świadczyłem będąc w stosunku pracy. Czy nadal przysługuje mi prawo do opłacania składek od niższej podstawy (2-letnia ulga)?

ODPOWIEDŹ

Niestety, prawo do opłacania składek społecznych w ramach 2-letniej ulgi dla nowych przedsiębiorców nie będzie przysługiwało od chwili podjęcia wykonywania na rzecz byłego pracodawcy usług choćby w części pokrywających się z czynnościami wykonywanymi za czasów zatrudnienia.

UZASADNIENIE

Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. - 630 zł).

Jednakże powyższa zasada ma swoje ograniczenia. Otóż, ulga nie przysługuje w stosunku do osób, które:

  • już prowadzą działalność lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o ten drugi warunek, to istotne są dwie kwestie:

  • rodzaj usług wykonywanych w ramach nowej działalności na rzecz byłego pracodawcy nie może się nawet w części pokrywać z pracami, które...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.