Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 czerwca 2018

Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie godzin pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

0 773

Zgodnie z art. 149 par. 1 Kodeksu pracy „Pracodawca prowadzi ewidencje czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie”. Natomiast paragraf 2 mówi, że: „W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.” Czy oznacza to, że przy zadaniowym czasie pracy prowadzimy ewidencję czasu pracy bez godzin pracy? Ewidencjonujemy tylko nieobecności? Czy jeśli jednak są ewidencjonowane godziny czy to jest błąd?

ODPOWIEDŹ

Jednym z systemów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź