Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

30 września 2018

Czy pracownik samorządowy może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych

178

Pracownica zatrudniona w naszym urzędzie w związku z przygotowaniami do święta gminy otrzymała polecenie służbowe pracy w niedzielę. Odmówiła nam, ponieważ jak twierdzi przez cały weekend będzie opiekowała się swoją dorosłą córką, mieszkającą oddzielnie córką, która w wypadku złamała obojczyk. Czy taki powód jest wystarczający aby odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

ODPOWIEDŹ

W opisanej sytuacji pracownica nie mogła odmówić pracy w godzinach nadliczbowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki samorządowej, w której jest zatrudniony pracownik samorządowy, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

WAZNE: Podobnie jak w przypadku pracowników sektora prywatnego, również pracownicy samorządowi powinni wykonać polecenie służbowe pracodawcy dotyczące przyjścia do pracy w niedzielę.

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych wskazują jednak na 2 grupy pracowników, którym pracodawca nie może narzucać pracy w godzinach nadliczbowych, czyli:

  • kobiety w ciąży – jest to zakaz bezwzględny,

  • pracownicy samorządowi sprawujący pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujący się dziećmi w wieku do 8 lat – muszą oni wyrazić zgodę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.