Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

19 lutego 2018

Czy pracownicy - rodzice mogą podzielić się zwolnieniem od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat

191

Zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia". Artykuł 1891  k.p. mówi o tym, że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 188 może korzystać jedno z nich. Jeżeli oboje rodzice pracują, to czy mogą oświadczyć, że dzielą się tymi 2 dniami lub 16 godzinami i każdy z nich ma do wykorzystania 1 dzień lub 8 godzin w danym roku?

ODPOWIEDŹ

Tak, rodzice mogą zadeklarować w jaki sposób - w dniach lub godzinowo - i w jakim wymiarze wykorzystają w danym roku swoje uprawnienie rodzicielskie wynikające z art. 188 k.p.

UZASADNIENIE

Jednym z uprawnień nadanych pracownikom – rodzicom jest zwolnienie od pracy z tytułu tzw. opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, na podstawie art. 188 kodeksu pracy. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia, złożonym w danym roku.

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z przywileju może korzystać jedno z nich. Jednak nie oznacza to, że opiekę w całym przysługującym wymiarze musi spożytkować wyłącznie jedno z rodziców. Chodzi bowiem o to, że na obojga przypada jeden roczny limit zwolnienia, a nie na każdego oddzielnie.

Obok wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy w danym terminie, ze wskazanym sposobem jego zrealizowania (dni, godziny), pracownik musi też złożyć oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania ze zwolnienia z tytułu wychowywania dziecka, które pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika (część B). W tym oświadczeniu pracownik deklaruje, że albo sam wybierze cały przydział wolnego (2 dni lub 16 godzin), albo wskaże, że podzieli się nim z drugim rodzicem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.