Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 kwietnia 2018

Co zrobić z kosztami postępowania komorniczego przy potrącaniu długów z wynagrodzenia pracownika

200

Jeden z pracowników ma zajęcie komornicze na swojej pensji z tytułu alimentów na rzecz dzieci. Komornik poinformował pracodawcę, że do normalnego potrącenia z wynagrodzenia należy też każdorazowo doliczyć pewną kwotę z tytułu opłaty za przelew bankowy na jego konto. Pracownik zarabia mało i jeśli zakład pracy doliczy mu tę opłatę do potrącenia to przekroczona zostanie granica kwoty wolnej od potrąceń. Co robić w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Komornik ma prawo domagać się powiększenia kwoty potrącanej z wynagrodzenia pracownika o należne mu koszty postępowania. A do nich zaliczają się także wydatki związane z przelewami pieniężnymi. Pracodawca powinien więc je potrącać. Ale musi się zmieścić w granicach określonych przez prawo, co oznacza, że nie wolno mu przekroczyć granicy kwoty wolnej od potrąceń.

UZASADNIENIE

Zajęcie komornicze z wynagrodzenia w praktyce polega na tym, że komornik zawiadamia pracodawcę, że do czasu pełnego uregulowania długu pracownik nie dostanie części swojego wynagrodzenia. Swobodnie można mu wypłacać jedynie sumę objętą częścią wolną od potrąceń – nadwyżkę należy przekazać egzekutorowi na pokrycie długów. Ograniczenie to obowiązuje do chwili pełnej spłaty zadłużenia dochodzonej przez wierzyciela od pracownika w postępowaniu egzekucyjnym.

Zadłużenie obejmuje również odsetki oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Ich listę zawiera ustawa z  29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Zalicza się do nich także wydatki związane z doręczenie pieniędzy przelewem bankowym albo za pomocą przekazu pocztowego.

W praktyce oznacza to, że pracodawca dokonując potrącenia z wynagrodzenia pracowniczego powinien zabierać dłużnikowi także środki przeznaczone na pokrycie kosztów przelewów bankowych. Czyniąc takie wyliczenia pracodawca musi pamiętać o ograniczeniach związanych z kwotą wolną od potrąceń. Po potrąceniu należności dla komornika pracownikowi musi pozostać minimalne wynagrodzenie po odliczeniach składkowych i podatkowych. Koszty przelewó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.