Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Stawka godzinowa jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wynosi 13,70 zł. Poniżej zamieszczamy 3 odpowiedzi na 3 pytania, dotyczące tego zagadnienia. 

 1.     Czy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź