Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Stawka godzinowa jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wynosi 13,70 zł. Poniżej zamieszczamy 3 odpowiedzi na 3 pytania, dotyczące tego zagadnienia. 

 1.     Czy minimalna stawka godzinowa podlega ochronie?

Tak, gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie.

Polega ona na tym, że:

  • wypłata musi nastąpić w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu (w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu), według reguły określonej w art. 112 Kodeksu cywilnego,

  • obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do tego wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę.

Gwarancja minimalnej stawki godzinowej (tak jak wynagrodzenie) podlega rów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę