Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kierowca ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem zatrudniony w systemie równoważnym był na zwolnieniu lekarskim trzy tygodnie w miesiącu. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego okazało się, że dni pracy po zwolnieniu lekarskim, zgodnie z harmonogramem pracy są jego dniami wolnymi od pracy. Czy należy naliczyć i wypłacić wynagrodzenie temu pracownikowi?

Odpowiedź

Czas zwolnienia lekarskiego należy rozliczyć zgodnie z ustalonym dla danego pracownika harmonogramem pracy.  Jeśli w miesiącu, w którym pracownik się rozchorował norma czasu pracy wynosiła 160 godzin i harmonogram godzinowy pracy pracownika przypadał w tych tygodniach , w których pracownik się rozchorował, to wynagrodzenie chorobowe powinien otrzymać za  160 godzin, które miałby przepracować zgodnie z harmonogramem. Za czas dni wolnych pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Uzasadnienie

Zgodnie zasadą ogólna zawartą w Kodeksie Pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika. 
Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy: 

  • przemnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4); 
  • dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8; 
  • odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

Ważne

W związku z charakterem działalności zakładu pracy, pracodawca może wprowadzić różne systemy pracy w swoim zakładzie, które określa Kodeks pracy np. podstawowy system czasu pracy, równoważny system czasu pracy, pracę w ruchu ciągłym, przerywany system czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy.


Podkreślić trzeba, że czas pracy kierowców reguluje ustawa o czasie pracy kierowców. Zgodnie tą ustawą czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jednakże, czas ten może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Dodać trzeba, że w każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
W pracy kierowcy pracodawca może stosować równoważny czas pracy., co powoduje możliwość wydłużenia w systemie równoważnym wymiaru czasu pracy do 12 h na dobę.  W systemie tym wymiar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.