Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń. Wpłata wynagrodzenia na konto pracownika stanie się podstawową formą wypłaty poborów. Pociągnie to za sobą określone obowiązki dla pracodawcy związane z koniecznością poinformowania pracowników o tych zmianach.

W przypadku pracowników, którym wypłacane jest wynagrodzenie przelewem, nie zmieniają się żadne zasady.

W przypadku pracowników, którzy do tej pory pobierali wynagrodzenie w gotówce będą mogli robić to nadal, o ile złożą oni wniosek – pisemnie lub w formie elektronicznej, o pozostanie przy tej formie wypłaty. Jeśli jednak zdecydują się na zmianę formy na wpłatę na konto muszą jedynie przekazać pracodawcy numer rachunku bankowego, na który chcą otrzymywać pensję.

Natomiast pracownikom, którzy zostaną zatrudnieni już po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie na podany przez nich ra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.