Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wymiar czasu pracy w roku 2020 dla osób pracujących w podstawowym wymiarze czasu pracy i dla osób niepełnosprawnych

Artykuły | 29 stycznia 2020 | NR 26
340

Jaki jest podstawowy wymiar czasu pracy w roku 2020 w okresach rozliczeniowych jednomiesięcznych, także dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych na pełen etat?

Odpowiedź

Podstawowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Natomiast czas pracy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Uzasadnienie

Podstawowy wymiar czasu pracy
Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Zaznaczyć trzeba, że nominalny czas pracy maksymalna liczba godzin, którą pracownik może przepracować w skali miesiąca, okresu rozliczeniowego czy roku (bez godzin nadliczbowych). Podkreślić należy, że pomiędzy okresami rozliczeniowymi mogą wystąpić różnice w nominalnym czasie pracy ze względu na rozkład dni świątecznych w ciągu roku kalendarzowego, bowiem każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli więc, w danym okresie rozliczeniowym przypada święto w innym dniu niż niedziela, pracownik powinien przepracować odpowiednio mniej dni (godzin) pracy. 
 

Dni świąteczne przypadające w 2020 r.
Data Święto Dzień tygodnia
1 stycznia Nowy Rok środa
6 stycznia Trzech Króli poniedziałek
12 kwietnia Wielkanoc niedziela
13 kwietnia Wielkanoc poniedziałek
1 maja Święto Pracy piątek
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja niedziela
31 maja Zielone Świątki niedziela
11 czerwca Boże Ciało czwartek
15 sierpnia Święto Wojska Polskiego,
Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
sobota
1 listopada Wszytskich Świetych niedziela
11 listopada Święto Niepodległości środa
25 grudnia Boże Narodzenie piątek
26 grudnia Boże Narodzenie sobota


Przypomnieć należy, że każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym na każdy dzień tygodnia poza niedzielą obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W ustawie o dniach wolnych od pracy określono dnie świąteczne będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Zatem, podkreślić należy że święta, które przypadają w niedzielę nie obniżają czasu pracy, a są nimi 12 kwietnia 2020 r., 3 maja 2020 r., 31 maja 2020 r., 1 listopada 2020 r.
Zaznaczyć, trzeba, że za święta przypadające w sobotę w podstawowym systemie pracy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.