Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wymiar czasu pracy dla zatrudnionego w połowie miesiąca niepełnoetatowca

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
322

Zatrudniłam pracownika na 3/8 etatu od 16 września br. Jak powinnam obliczyć obowiązujące godziny pracy tego pracownika i czy końcówki minutowe czasu pracy należy zaokrąglić do godziny?

Odpowiedź

Wymiar czasu pracy należy pomnożyć przez ułamek etatu zatrudnionego pracownika. Za wrzesień wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego od 16 września wynosi 33 godziny. Zatem od 16 do 30 września pracownik musi przepracować 33 godziny.
Dodać trzeba, że w prawie pracy nie ma mowy o zaokrąglaniu godzin czasu pracy. Zatem, rozliczenie godzin pracy powinno wynikać faktycznie przepracowanego czasu pracy. 

Uzasadnienie

Na wstępie należy zauważyć, że przepis prawa pracy nie zawiarają definicji „niepełnego” wymiaru czasu pracy. Niemniej jednak czas pracy wynika z umowy zawartej pomiedzy pracodawca a pracownikiem, o czym mówi art. 29 § 1 Kodeksu pracy. 
Wobec tego zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, to pracownik którego zwykły czas pracy, liczony w wymiarze tygodniowym lub przeciętny w okresie nie dłuższym niż jeden rok, jest krótszy niż czas pracy pracownika zatrudnionego w porównywalnym pełnym wymiarze czasu pracy.
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

  1. przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  2. przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Ważne

Zgodnie z zasada ogólną czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.


Zasadniczo, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto wys...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.