Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

18 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Warunki pracy w sytuacji wykonywania pracy przez zleceniobiorców i osób będących na samozatrudnieniu

223

Spółka – pracodawca rozszerzając dotychczasową działalność planuje uruchomić call centre w niewielkim pomieszczeniu, w części dawnej hali, która od kilku lat stoi pusta. Czy musimy dokonać prac adaptacyjnych, tak by spełniać wymogi bhp skoro będą tam pracować głównieosoby na samozatrudnieniu i studenci na zlecenie?

Odpowiedź

Skoro to pracodawca wskazuje i organizuje miejsce pracy dla tych osób, wówczas musizapewnić bezpieczne warunki pracy zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracyi to niezależnie od tego na podstawie jakiej umowy podlegli mu pracownicy wykonywać tam będę pracę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Ten sam obowiązek dotyczy zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami.

Ponadto obowiązki zapewnienie bezpiecznych warunków pracy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

  • na innej podstawie niż stosunek pracy;
  • prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 6 kwietnia 2018 r, sygn. akt I ACa 976/17,artykuł 304 k.p., który nakłada na pracodawcę zatrudniającego osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy (wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne) oraz przedsiębiorców niebędących pracodawcami ale organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy – obowiązek zapewnienia bezpi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.