Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. Pracownik chce jednak wykorzystać w tym roku urlop w częściach, z których najdłuższa wynosi 10 dni? Czy możemy udzielić pracownikowi urlopu w częściach, o jakie wnioskuje?

ODPOWIEDŹ

Tak, można udzielić pracownikowi takiej części urlopu, pod warunkiem, że ogólna liczba dni kalendarzowych, w jakich pracownika nie będzie w pracy z powodu urlopu, wyniesie co najmniej 14 dni.

UZASADNIENIE

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

Okres ten należy uznać za minimalną przerwę w pracy, która w ocenie ustawodawcy pozwala na choćby częściową realizację celów urlopu wypoczynkowego – czyli regenerację sił pracownika. 

Należy jednak podkreślić, że wspomniane co najmniej 14 dni nie dotyczy liczby dni urlopu wypoczynkowego pracownika, a jedynie dni kalendarzowych objętych tym urlopem. 


WAŻNE: Pamiętać trzeba, że urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym jego dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Tym samym, wymiar co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu zostanie spełniony gdy pracownik złoży wniosek jedynie o 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia np. gdy pracownik pracuje od poniedziałku do piątku. Składa wniosek urlopowy na 10...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.