Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy przepisy pozwalają pracownikom pracującym w jednostce budżetowej na rozliczanie godziny wyjść prywatnych urlopem wypoczynkowym?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie jest możliwe rozliczanie prywatnych wyjść z pracy urlopem wypoczynkowym. 

UZASADNIENIE

Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym (odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy) jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop (art. 1542 §4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

W sytuacji, gdy pracownik niespodziewanie potrzebuje dnia wolnego, którego wcześniej nie planował, może skorzystać z urlopu na żądanie. Może on wnioskować o taki urlop najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia (art. 1672 k.p.). W sumie w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do 4 dni takiego urlopu (art. 1673 k.p.).

Godziny prywatnych wyjść zazwyczaj są przez pracowników odpracowywane. Dzieje się tak na podstawie postanowie umowy o pracę, regulaminu pracy albo układu zbiorowego pracy w zależności od tego, jaki typ regulacji wewnętrznych obowiązuje u danego pracodawcy. Dokumenty te zwykle zastrzegają, że odpracowywanie nie stanowi pracy w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.