Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 sierpnia 2018

Czy zwolnienie z opłacania składek przysługuje w razie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim

181

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownica rozpoczęła urlop rodzicielski. Złożyła wniosek o łączenie części etatu z tym urlopem i wniosek został przyjęty. Od kiedy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy - czy już od dnia rozpoczęcia pracy w zmniejszonym wymiarze i jednoczesnego korzystania z tego urlopu?

ODPOWIEDŹ

Nie, zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy przysługuje pracodawcy dopiero po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.

UZASADNIENIE

Składki na Fundusz Pracy obowiązkowo opłacają m.in. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za pracowników, u których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania tzw. limitu 30-krotności), wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2018 r. - 2100 zł).

Jednak składek tych nie opłaca pracodawca za pracowników powracających z urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego. Zwolnienie obejmuje okres 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu.

W przypadku pracownika, który po urlopie macierzyńskim (lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego) korzysta z następujących bezpośrednio po sobie urlopów związanych z rodziciels...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.