Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 1970

Czy ze zleceniobiorcą na zwolnieniu lekarskim można rozwiązać umowę

0 761

Zleceniobiorca od grudnia 2018 r. przebywa na zwolnieniu i nie wykonuje umowy. Czy w tej sytuacji może rozwiązać umowę zlecenia, skoro w umowie strony nie zawarły stosownych zapisów?

Odpowiedź

Umowę zle...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź