Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie wynosiło odpowiednio:

  • w I kwartale 2017 r. wyniosło - 4 353,55 zł (M.P. z 2017 r. poz. 446),

  • w II kwartale 2017 r. wyniosło - 4 220,69 zł (M.P. z 2017 r. poz. 811),

  • w III kwartale 2017 r. wyniosło - 4 255,59 zł (M.P. z 2017 r. poz. 1012),

  • w IV kwartale 2017 r. wyniosło - 4 516,69 zł (M.P. z 2018 r. poz. 181),

  • w I kwartale 2018 r. wyniosło - 4 622,84 zł (M.P. z 2018 r. poz. 472)

  • w II kwartale 2018 r. wyniosło - 4 521,08 zł (M.P. z 2018 r. poz. 764)

  • w III kwartale 2018 r. wyniosło - 4 580,20 zł (M.P. z 2018 r. poz. 1100)

  • w IV kwartale 2018 r. wyniosło - 4 863,74 zł (M.P. z 2019 r. poz. 155)

..............

Okres obowiązywania

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

1.03.2019...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę