Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

1 lutego 2018

To pracodawca decyduje, gdzie mają jechać pracownicy żeby przeprowadzić badania lekarskie

205

Czy pracodawca ma obowiązek kierowania pracowników na badania profilaktyczne wykonywane w ramach bhp do tej samej miejscowości, w której pracownicy wykonują swoją pracę? Czy może też skierować ich do przychodni oferującej mu lepsze warunki a znajdującej się w innej miejscowości? 

ODPOWIEDŹ

Pracodawca ma pełną swobodę wyboru przychodni medycyny pracy, w której jego pracownicy będę przechodzili badania profilaktyczne. A to oznacza, że może ona również znajdować się w innej miejscowości niż ta, w której pracownicy wykonują pracę. Kierując tam zatrudnionych u siebie ludzi pracodawca pokrywa obok kosztów samych badań także wydatki związane z przejazdem wszystkich skierowanych na badania pracowników.

UZASADNIENIE

Kodeks pracy w art. 229 nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom na swój koszt profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Zgodnie z tymi przepisami pracownicy są poddawania następującym rodzajom badań:

  • wstępne - odbywają je osoby przyjmowane do pracy lub pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy. Dotyczy to równie innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;

  • okresowe - odbywają się one w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy, oraz

  • kont...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.