Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

1 lutego 2018

Telepracownik może być kontrolowany w domu ale na specjalnych zasadach

185

Jeden z pracowników zaproponował, że zacznie wykonywać swoje obowiązki w formie telepracy. Jeśli się na to zgodzimy jak przeprowadzić kontrolę jego stanowiska pracy skoro będzie się ono mieściło w jego domu?

ODPOWIEDŹ

Nie ma przepisów, które określałyby szczegółowo zakres kontroli bhp miejsca pracy pracownika, który będzie świadczył usługi w formie telepracy we własnym domu. Stosować należy w związku z tym ogólne zasady bhp z wyłączeniami przewidzianymi dla telepracy.

UZASADNIENIE

Telepraca polega na zdalnym wykonywanie obowiązków służbowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Żeby podobne działania uznać za telepracę muszą one spełniać trzy warunki: powinny być wykonywane regularnie, praca jest wykonywana poza zakładem pracy i wykonuje się ją wykorzystując środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ponieważ nie wszystkie regulacje dotyczące telepracy są opisane szczegółowo w kodeksie pracy przyjmuje się, że szczegółowe warunki jej wykonywania powinny być regulowane w układzie zbiorowym pracy. Jeśli go nie ma unormowanie tych zasad należy zamieść w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Takie ustawowe „niedookreślenie” niektórych zasad telepracy związane jest z faktem, że co do zasady jest ona świadczeniem dobrowolnym i dlatego to strony stosunku pracy muszą same określić reguły na jakim przyjdzie im współpracować.

WAŻNE: Kodeks pracy przewiduje możliwość kontrolowania wykonywania pracy przez telepracownika w miejscu jej wykonywania czyli w przypadku naszego pytania po prostu w domu zatrudnionego. Można to jednak zrobić tylko w enumeratywnie wymieniony w kodeksie pracy sytuacjach.

Pracodawca może więc jedynie weryfikować: wykonywanie pracy, przeprowadzić inwentaryzację, konserwację, serwis lub naprawę powierzonego telepracownikowi sprzętu a także jego in...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.